IMG_9923.JPG
IMG_9923.JPG

share SE


The knowledge and networking platform for the
collaborative and sharing economy. 

SCROLL DOWN

share SE


The knowledge and networking platform for the
collaborative and sharing economy. 

shareSE is currently paused. No activity for the time being.
share SE har tagit en paus. Ingen verksamhet för närvarande.
 

The collaborative economy is a driving force of a new era, and it could lead us to a more social, sustainable and economically sound society. More and more people see the possibilities that the various collaborative economy platforms offer. In addition to the opportunities, we recognise the challenges that the new economic models provide. In this way, we can address the growth of the collaborative economy in a successful manner. This is what we strive towards with our mission. We believe that the whole is more than the sum of its parts. Thus, we work with the entire playing field consisting of startups, corporates, governments, research institutions and individuals. 

'We believe in a world where everyone has access to all products and services, 
necessary for a connected, prosperous, sustainable and happy life.'


 

Kollaborativ ekonomi, eller delningsekonomi, är en drivkraft för en ny era som skulle kunna leda till ett mer socialt, hållbart och ekonomiskt sunt samhälle. Fler och fler människor ser möjligheterna som olika kollaborativa plattformar erbjuder. Utöver möjligheterna inser vi att de nya ekonomiska modellerna innebär betydande utmaningar. Därigenom har vi förutsättningar att hantera framväxten av kollaborativ ekonomi på ett framgångsrikt sätt. Det är det vi strävar efter med vårt uppdrag. Vi tror att helheten är mer än summan av sina delar. Därför arbetar vi med hela spelplanen, som består av nystartade företag, stora företag, regeringar, regioner, kommuner, forskningsinstitutioner och individer.

"Vi tror på en värld där alla har tillgång till de produkter och tjänster,
som behövs för ett sammankopplat, välmående, hållbart och lyckligt liv. "

 

On the agenda