#Almedela BY shareSE


#AlmeDela är en mötesplats under Almedalsveckan i Visby som initerades 2015 av Åsa Minoz och Sara Modig som också är grundarna av shareSE med syfte att utforska kollaborativ ekonomi eller delningsekonomi i teori och praktik. Sedan dess har konceptet genomförts årligen.  #AlmeDela 2017 arrangeras av ShareSE i samarbete med ett antal aktörer och plattformar, rådgivare och experter med syfte att möjliggöra, vägleda och inspirera till delande i praktiken.

 

Evenemang

#AlmeDela har två evenemang under Almedalsveckan 2017:

 

Tisdag 4 juli kl. 08:15 - 09:45:

Delningsekonomi - Hur tar vi vara på möjligheter och hanterar utmaningar?

Delningsekonomin utvecklas snabbt. Nya tjänster växer fram. En rad utredningar och flera myndigheter arbetar med frågan. Vad innebär delningsekonomin? Vilka möjligheter och utmaningar finns? Vem gynnas eller missgynnas? Hur kan vi skapa en positiv utveckling för samhället? Vem kan bidra?

Medverkande:

 • Sara Modig, Initiativtagare, ShareSE och #AlmeDela
 • Åsa Minoz, Initiativtagare, ShareSE och #AlmeDela
 • Rebecca Filis, Expert delningsekonomi, Skatteverket
 • Fredrik Söderqvist, Utredare, Unionen
 • Mattias Höjer, föreståndare, Centre for Sutainable Communications, KTH
 • Amy Rader Olsson, Programansvarig Smart Built Environment, IQ Samhällsbyggnad

 

Tisdag 4 juli kl. 15.30 - 17.00:

DELA FÖR HÅLLBARHET!

Digitala plattformar för umgänge och samarbete har på bara några år blivit något som nästan alla i Sverige använder. Nu finns möjlighet att dela resurser med varandra på ett sätt som inte tidigare varit möjligt. Delningsekonomin utvecklas snabbt. Hur kan delande göra oss mer miljösmarta?

Medverkande: 

 • Sofie von Krusenstierna, Yepstr
 • Jessica Blomgren, Meetrd
 • Fredrik Östlin, Off2Off
 • Tobias Forngren, Freelway
 • Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef, Telia

Workshopen leds av Ola Berg, Squeel, och Åsa Minoz, ShareSE. 

 

Onsdag 5 juli kl. 14:00 - 16:00:

Hur vill vi bo och leva 2030?

Bostadsbrist, ohållbart resusutnyttjande, segregering och ohälsa är problem vi brottas med idag. Men hur ser framtidens hållbara boende ut? Vad är hem och boende år 2030? Var med och designa hur framtiden skulle kunna se ut. I denna workshop inom AlmeDela 2017 får du vara med och aktivt samskapa prototyper på framtidens boende. Det gör du tillsammans med pionjärer som utforskar hur framtidens hållbara boende i praktiken kan se ut.

 

Båda evenemangen hålls på Gotland Science Park, Kaserngatan 1.

 

Kalendarium om delningsekonomi

Liksom tidigare år under #AlmeDela har vi sammanställt ett kalendarium för evenemang under Almedalsveckan med anknytning till delningsekonomi. Detta kalendarium uppdateras kontinuerligt.

 

Följ #AlmeDela på Facebook och Twitter

Du kan läsa mer om #AlmeDela och följa på Facebook och även följa på Twitter.

partnerbild.png