#Almedela BY shareSE

#AlmeDela är en mötesplats som initerades 2015 med syfte att utforska hur digitalisering skapar förutsättningar för kollaborativ ekonomi eller delningsekonomi. Sedan dess genomförs konceptet årligen under Almedalsveckan i Visby där delningsekonomin utforskas i teori och praktik.  #AlmeDela 2017 arrangerades av ShareSE i samarbete med ett antal aktörer och plattformar, rådgivare och experter med syfte att möjliggöra, vägleda och inspirera till delande i praktiken.

 

#AlmeDela genomförde två evenemang under Almedalsveckan 2017:

 

Tisdag 4 juli kl. 08:15 - 09:45:
Delningsekonomi - Hur tar vi vara på möjligheter och hanterar utmaningar?
 

Onsdag 5 juli kl. 14:00 - 16:00:
Hur vill vi bo och leva 2030? 

 

Båda evenemangen hölls på Science Park, Kaserngatan 1.

 

Liksom tidigare år under #AlmeDela sammanställde vi ett kalendarium för evenemang under Almedalsveckan med anknytning till delningsekonomi. Detta kalendarium uppdateras kontinuerligt.

 

Läs mer om #AlmeDela på Facebook eller följ på Twitter.