Sharing City Alliance

The Sharing City Alliance is aimed at cities who want to capture and enable the opportunities that the collaborative (and sharing) economy offers, as well as proactively approaching the challenges that the new economies bring. Being a Sharing City Alliance member means that your city gets full access to all you need to be(come) a Sharing City. shareSE and shareNL provide you with knowledge, insights, research, tailor made advice, coaching and events. Additionally, you get the opportunity to continuously share experience and collaborate with fellow members of the Alliance.  

 

Sharing City Alliance riktar sig till städer som vill ta vara på och nyttja de möjligheter som som kollaborativ ekonomi / delningsekonomi innebär, och proaktivt hantera de utmaningar som denna nya ekonomi för med sig. Att vara medlem iSharing City Alliance innebär att din stad får full tillgång det som behövs för att vara eller bli en Sharing City. shareSE och shareNL kan tillhandahålla kunskap, insikter, analyser och forskningsbaserad kunskap, skräddarsydd rådgivning, strategiskt bollplank och event. Utöver detta, får medlemmar möjlighet att löpande dela erfarenheter och samverka med
andra medlemmar i Sharing City Alliance.