Almedalsvecka i delandets tecken - #AlmeDela by shareSE 2017

Almedalsvecka i delandets tecken - #AlmeDela by shareSE 2017

Under Almedalsveckan i Visby, som ägde rum under den första veckan i juli, genomförde shareSE sina allra första event inom ramen för #AlmeDela by shareSE.  Som en introduktion till shareSE:s lansering under Almedalsveckan fick vi en videohälsning från grundarna av shareNL, Harmen van Sprang och Pieter van de Glind, som shareSE samarbetar med i att etablera en nätverks- och kunskapsplattform kring delningsekonomi och kollaborativ ekonomi. Här kan du se videon där Harmen och Pieter kort beskriver shareNL och välkomnar shareSE i familjen.

Det var en intensiv vecka i Almedalen med många inslag kring delningsekonomi eller kollaborativ ekonomi. Ni som har följt oss här på bloggen eller på annat sätt kanske vet att vi sammanställt ett kalendarium för evenemang under Almedalsveckan med anknytning till delningsekonomi.

Under initiativet #AlmeDela by shareSE genomfördes tre event under veckan. Dessa möjliggjordes framför allt av våra partners Usify, Theory into Practice, Centre for Sustainable Communications - KTH, Mötesplats social innovation och Science Park Gotland.

Expertseminarium om möjligheter och utmaningar

På tisdagsmorgonen genomfördes ett expertseminarium på temat Delningsekonomi - hur tar vi vara på möjligheter och hanterar utmaningar?. Delningsekonomin utvecklas snabbt. Nya tjänster växer fram. En rad utredningar och flera myndigheter arbetar med frågan. Sara Modig från shareSE modererade ett expertsamtal utifrån frågorna: Vad innebär delningsekonomin? Vilka möjligheter och utmaningar finns? Vem gynnas eller missgynnas? Hur kan vi skapa en positiv utveckling för samhället? Vem kan bidra?

Där medverkade ett namnkunnigt gäng experter:

Rebecca Filis har ansvarat för Skatteverkets regeringsuppdrag om delningsekonomi.

Fredrik Söderqvist har skrivit en rapport om plattformsekonomi och den svenska partsmodellen som utredare på Unionen.

Amy Rader Olsson var regeringens utredare vad gäller taxi och samåkningsfrågor med koppling till delningsekonomi. Amy är ansvarig för forsknings- och innovationsprogrammet Smart Built Environment på branschorganisationen IQ Samhällsbyggnad.

Mattias Höjer är föreståndare för Centre for Sustainable Communications (CESC) vid KTH och expert på digitaliserings- och hållbarhetsfrågor.

Och så vår egen Åsa Minoz från shareSE, som bl a tagit fram skriften ABC i kollaborativ ekonomi på uppdrag och i samarbete med Mötesplats social innovation vid Malmö högskola.

Läs här en artikel om expertseminariet av Joakim Rådström.

Dela hållbart under Almedalsveckan

På tisdagens eftermiddag genomfördes en workshop om delande konkret och praktiskt. I samarbete med Telia och #HelDigitalt gjordes worskhopen Dela Hållbart! med fokus på hur vi kan använda delande för att öka hållbarheten under Almedalsveckan i Visby. Under denna Almedalsvecka samlas cirka 30 000 personer i Visby och över 4000 event genomfördes i år. Här finns stora möjligheter till ökat delande för besökare, arrangörer och för destinationen Gotland. Som inspiration innan workshopen fick fyra delningstjänster kort pitcha vad de går ut på och vilken nytta de kan skapa. Dessa var Yepstr (småjobb i grannskapet för unga), Freelway (samåkning och transporter av saker), Meetrd (mötesrum) och off2off (ung ett internt Blocket). Även Telias Magnus Leonardt fick tillfälle att beskriva hur Telia ser sig själv som möjliggörare för de digitala plattformar och tjänster som växer fram.

Under ledning av Ola Berg, agil expert på företaget Squeed och Åsa Minoz från shareSE fick deltagarna i grupper först identifiera vilka behov vi som besökare under Almedalsveckan har. Därefter identifierades vilka resurser som kan delas mera. Slutligen fick deltagarna generera idéer kring hur delande kan ge ökad hållbarhet i Almedalen.

Självklart handlade många idéer om transporter, boende, laddning och wifi. Andra spännande idéer som kom fram var Almedalsbordet, som väcktes av en praktisk erfarenhet. Tanken var att restauranger i Visby under veckan kan erbjuda ett delat bord där gästerna kan få göra nya bekantskaper och samtidigt slippa stå i kö. Bordet fylls på allteftersom nya gäster kommer och andra lämnar. En ytterligare idé triggades av att det fanns personer och grupper som tyvärr känt sig otrygga att gå hem själva på kvällen under Almedalsveckan. Att kunna få sällskap hem för en trygg promenad identifierades en intressant idé. Den var så intressant att entreprenören Tobias från Freelway genast implementerade den i Freelways app.

Prototypande av framtidens boende 2030

På onsdag eftermiddag var det dags för en FramtidsJam kring boende på temat Hur vill vi bo och leva 2030?. Deltagarna fick då under ledning av tjänstedesignern Marius Koppang från Usify prototypa framtidens boende. Inledningsvis fick deltagarna inspiration av tre innovativa boendekoncept i framkant: Mo-Bo med fokus på mobilitetslösningar integrerade i själva utformningen av boendet, Elastiska hem med fokus på ett boende som främjar gemenskap, delande, god hälsa och hållbarhet, möjligt för ALLA och Ett tak två generationer, en boendelösning för bra boende över generationsgränser där studenter kan flytta in hos seniorer med rum över. Därefter vägleddes deltagarna av Marius i en användarcentrerad designprocess där de fick gå från behov hos de boende till fem stycken fysiska gestaltningar av framtidens boende. 

Läs här en artikel om FamtidsJammet av Joakim Rådström.

Delningsekonomi och kooperation och miljömässig hållbarhet

I övrigt fanns ett otal andra event under Almedalsveckan med bäring på delningsekonomi (se kalendariet.). Åsa Minoz från shareSE medverkade som expert vid ett par av dessa. Ett seminarium i regi av HSB fokuserade på Så skapar vi en hållbar delningsekonomi. Där ställdes frågan om kooperativa digitala plattformar vara en väg mot ett mer demokratiskt och inkluderande samhälle. Övriga medverkande i panelen var Fredrik Söderqvist från Unionen och Gordon Hahn från den kooperativa rådgivningsorganisationen Coompanion, Markus Larsson från tankesmedjan FORES och Lars-Göran Andersson, vd för HSB Göteborg. Efter samtalet verkade panelen ense om att kooperativa lösningar är ett viktigt utvecklingsspår för en digital ekonomi som gynnar det stora flertalet och håller fokus på ökad hållbarhet.

Veckan avslutades för shareSE:s del med att Åsa Minoz medverkade i ett seminarium på temat Digitalisering för delande – vad rör det miljön? i regi av Centre for Sustainable Communication vid KTH som bedriver forskning kring digitalisering och hållbarhet. I panelen medverkade Per Bolund (MP), finansmarknads-, konsument- och biträdande finansminister och ansvarig för utredningen Delningsekonomi – på användarnas villkor som utredaren Karin Bradley lämnade till regeringen i april i år. Övriga medverkande i panelen var Martin Ådahl, chefsekonom (C), Magnus Lindwall från Telia, och forskaren Anna Kramers, programchef, KTH Mistra SAMS - Sustainable Accessibility and Mobility Services. Ett viktigt budskap från de båda politikerna i panelen var att delningsekonomi för ökad miljömässig hållbarhet är en fråga som både Miljöpartiet och Centerpartiet vill driva framöver.

 

Från shareSE ser vi fram emot en höst där vi kan fortsätta samla många intressenter kring att forma utvecklingen kring delningsekonomi och kollaborativ ekonomi på ett sätt som blir positivt för samhället i stort.

 

Glad sommar och väl mött till hösten!

 

 

Klipp och klistra fram morgondagens boende

Klipp och klistra fram morgondagens boende

Det är mycket snack i Almedalen. Men hur mycket verkstad är det egentligen? För att omsätta idéerna i konkret verklighet arrangerade Share SE tillsammans med ShareSE, i samarbete med Gotland Science Park, Usify, Theory into Practice, Mötesplats social innovation vid Malmö högskola och Centre for Sustainable Communication vid KTH på onsdagen en workshop kring det framtida boendet år 2030, med fokus på delade boendelösningar.

–      Det ska vara en som intervjuar, och en som blir intervjuad! Och så vänder vi på det. Ni har fem minuter på er; jag tar tiden, ropar moderatorn och övningsledaren Marius Koppang från whiteboarden.

Framför honom sitter vi, ett 25-tal hugade och förväntansfulla deltagare, med brokiga bakgrunder inom kommunikation, stadsplanering, arkitektur, forskning och andra områden. Vi kommer väldigt snabbt till insikt om att det här inte är något vanligt Almedalsseminarium.

–      Det vi ska göra idag är en designprocess, vilket kan verka lite flummigt. Men jag som industridesigner kan använda sådana processer för att formulera behov, ta fram prototyper eller göra tester, säger Marius, som till vardags är tjänstedesigner på företaget Usify.

Första momentet går ut på att man intervjuar en av deltagarna vid bordet om hens liv, bakgrund, boendesituation, tankar kring hemmet och värderingar överlag. Till exempel – Åsa, som sitter mittemot mig, är 47 år, bor i Täby – och gillar att känna gräs mot fötterna där hon bor.

I nästa omgång byter vi perspektivet – intervjuaren blir intervjuobjekt. Jag berättar om de tre barnen därhemma, radhuset i Kälvesta och mitt behov av att både ha folk omkring mig och ibland kunna vara helt ensam.

Strukturerat kallprat, kan tyckas, om det inte vore för att våra respektive nyvunna faktaunderlag om varandra nu ska användas för att skapa behovsanpassade boendelösningar för samtalspartnern. Boendelösningar för ett kundoptimerat, om än hypotetiskt, hem framtidens år 2030

–      Nu får ni fyra minuter på er att rita fem – eller fler – lösningar på hur man löser problemen för de som ska bo i våra hus. Minimum fem idéer! säger Marius Koppang från scenen, inte helt olikt en hårdför idrottstränare med stora förväntningar på sina adepter.

Det vill säga, Åsas värderingar ska nu ligga till grund för mina amatörarkitektoniska förslag till en bostad för henne, hennes familj och alla som tänker och tycker som henne, eller alla som befinner sig i en likartad familjesituation. Och vice versa; mina värderingar ska inspirera Åsa att utforma ett perfekt boende för en 40-årig gift journalistpappa.

På samma sätt jobbar alla workshopdeltagarna simultant med att värka fram förslag på bostäder för sina samtalspartners – unga nygifta kvinnor, äldre män med utflugna barn, frånskilda med varannanveckas ansvar för barnen och många fler kategorier av bostadsinnehavare. Allt under hård tidspress, för att släppa fram kreativiteten och kväsa den hårda inre recensenten hos alla oss analytiskt sinnade seminarister.

–      Ni har inte mycket tid, men man hinner ta fram många idéer ändå, tjatar Marius Koppang från scenen. Nu går vi vidare, och ni får fem minuter på er att presentera era idéer för gruppen. Ni har alltså ungefär en minut på er per person.

I nästa steg ska alla runt bordet komma överens om ett fåtal förslag att jobba vidare på, utifrån samtliga de idéer som tagits fram av deltagarna i vår grupp. Och sedan ska vi alla ta fram ett gemensamt förslag att gestalta medelst papp, tejp, post-itlappar, utklippta tygbitar och andra hjälpmedel som lagts fram av mötesarrangörerna.

Jag själv har sagt till Åsa hur jag älskar att vara bland människor – men också har ett starkt behov av att vara ensam. Lite antingen eller, med andra ord. Utifrån det har hon tagit fram idén om ”snigelmannen”. Snigelmannen är ett koncept för år 2030; en människa som kan gå runt i vilken omgivning som helst och sedan, när hen tröttnat på att socialisera, kan stänga in sig i ett medhavt ”snigelskal”. Väl inne i skalet kan man alltjämt tack vare IT-och mobiluppkoppling fortsätta att jobba.

Snigelmannen tar nu form, med hjälp av en utklippt pappgubbe och tillböjda sugrör som sträcker sig över nacken. Han får bo i den bostad som gruppen i övrigt klipper och klistrar till. Det vill säga, en pappvilla komplett med flyttbara väggar, en interaktiv panel vid dörren, en inomhusgräsmatta och mycket annat smått och gott. Med andra ord, allt som hör ett äkta 2030-talsboende till.

Härnäst är det dags för grupperna att presentera sina alster.

–      Här har vi en sorts kollektiv, säger Pernilla Ivarsson, Kod Arkitekter, från första gruppen och visar upp en smäcker skapelse i kartong och filttyg i olika färger. Det kan vara kontorslokaler, caféverksamhet, bageri. Och så några våningar med flexibelt boende.

Grupp två presenterar en flexibel boendelösning som möjliggör deltidsboende i Stockholm, Särna och på Rindö – allt för ett flexibelt och nyttomaximerat liv år 2030.

–      De som bor här behöver både enskildhet och social samvaro. Och de vill kunna utföra sina intressen; här finns till exempel en studio, och här en trädgård, förklarar grupp 3 och visar upp en imponerande papp- och fleecemodell av framtidens mönsterhem, framtagen på 20 minuter.

Och så vidare, till dess alla fem grupper, inklusive vår, har genomfört sina presentationer. Efteråt diskuteras förslagen av en expertpanel.

–      Kul idéer! Men hur får vi dem att hända? säger Anders Gullberg, docent och forskare vid Centre for Sustainable Communications vid KTH och en av kommentatorerna till grupparbetet.

Med dagens övning har onekligen ett flertal personer på ett tydligt sätt gått från ord till handling. Om nu idéerna bara når fram till politik, byggsektor och bostadsmarknad kanske vi också kan få se dem som integrerade delar i bostäderna år 2030. Åtminstone hoppas alla vi workshopdeltagare på det.

Text och bilder: Joakim Rådström

De delade idéer om delningsekonomi

De delade idéer om delningsekonomi

Delningsekonomi är hett! Vid en workshop i regi av ShareSE, i samarbete med Gotland Science Park, Usify, Theory into Practice, Mötesplats social innovation vid Malmö högskola och Centre for Sustainable Communication, samlades forskare, myndigheter och företag för att diskutera möjligheter och utmaningar. Många slutsatser från dagen kom fram. Och många intressanta uppgifter kvarstår att arbeta med.

Att dela varor och tjänster är positivt ur många aspekter, inte minst ur miljöhänseende. Men vilka utmaningar finns? Ett antal av deltagarna vid seminariet på tisdagsmorgonen i Almedalen gav sina synpunkter.

Amy Rader Olsson, programansvarig på IQ Samhällsbyggnad, programchef för Smart Built Environment samt regeringens särskilda utredare kring taxi och samåkning, påpekade att det finns skillnader i hur kollaborativ ekonomi uppfattas.

– Det intressanta är att konstatera att det finns ett stort spektrum. Vi har inte ett gemensamt språk när det gäller delningsekonomi, sade Amy Rader Olsson.

Många regeringsutredningar har lagts fram kring delning och cirkulär ekonomi under de senaste åren – vad har man kommit fram till hittills?

– Det är nästan alltid omöjligt för policy att hålla jämn takt med innovationer. Och allt eftersom innovationerna kommer snabbare och snabbare blir glappet större och större. Men det måste man kanske också förvänta sig, menade Rader Olsson.

Amy Rader Olsson hoppas ändå att delningsekonomin öppnar upp nya delar och områden av det offentliga och tvingar fram gynnsamma samarbeten på olika håll.

– Det är en utmaning för regering och myndigheter att inte komma fram med varsin lagstiftning och skilda regleringar, sade hon.

Erik Westin, styrelseledamot i IQ Samhällsbyggnad samt enhetschef och ställföreträdande regiondirektör vid Akademiska hus, tog upp normernas betydelse för delningsekonomins framväxt. Med andra ord, att enskilt ägande i framtiden kanske inte blir normen, utan snarare hyra, lån eller samägande.

– På vilket sätt kan jag få tillgång till en nyttighet? Både för att stärka min identitet och för att få mat för dagen? frågade Erik Westin.

Erik Westin påpekade att företagen i detta fall svarar på de enskilda individernas värderingar och viljeyttringar.

– Företagen är ju också vi. De sätt som vi driver företag på är också bundet till de normer vi har.

För att företagen ska börja agera annorlunda krävs att vi som människor börjar göra annorlunda, eftersom bolagens marknad då försvinner eller stöps om.

Ett stort näringslivsområde som står i begrepp att förändras genom delningsekonomin är samhällsbyggnad. Flera arkitekter som deltog vid tisdagens seminarium om delningsekonomi gav exempel på möjligheter och utmaningar som den nya utvecklingen kan medföra för sektorn.

– Man ser potentialen i delningsekonomin, men man är inte ensidigt positiv till det. Det finns klurigheter och aspekter kring det som vi inte känner till ännu. Men jag tror vi kommer att få se mycket mer delning framöver, sade arkitekten Karin Kjellson från Theory Into Practice (TIP).

Karin Kjellson påpekade att den viktigaste delningsekonomiaspekten för samhällsbyggnadssektorn är resursanvändning och hur man kan få ut maximalt värde från en given yta.

– Det vi ser idag är mycket underutnyttjade ytor och ytor som inte används, bland annat inom boendet.

Ska vi bo trängre i framtiden?

– Trångt eller inte, men man kan utnyttja ytorna bättre. Det kan bo fler på en mindre yta, men man kanske fördelar ytorna smartare, sade arkitekten Pernilla Ivarsson från Kod Arkitekter.

En risk med begreppet delningsekonomi som sådant kan vara att det bara används kosmetiskt, utan att egentligen medföra några större ändringar i slutänden.

– Just nu är ju delandet ett väldigt fint uttryck, men risken finns att det inte ändrar något i grunden, sade arkitekten Pernilla Ivarsson från Kod Arkitekter.

Anders Gullberg, docent och forskare vid Centre for Sustainable Communications vid KTH, tar upp en annan betydelsefull aspekt för framväxten av smarta servicelösningar inom bland annat delningsekonomi.

– Tillgänglighet är den centrala aspekten i det här, sade Anders Gullberg.

Ett stort skäl till införande av en mer komplett delningsekonomi brukar sägas vara att det gynnar miljön. Mattias Höjer, professor i miljö- och framtidsstudier vid KTH, tycker dock att ett annat skäl väger väsentligt tyngre.

– I nuläget tror jag de största poängerna med delningsekonomin är sociala. Det är så mycket i den som gör att vi kommer närmare varandra som människor, sade Mattias Höjer. Jag tror inte att vi ännu använder delningsekonomin till några större miljöförbättringar.

I skärningslinjen mellan individen och marknaden verkar ofta myndigheterna. De ska se till att reglera ekonomin så den blir rättvis för alla och inte bidrar till missbruk av resurser eller utnyttjande av den enskilde. Och den framväxande delningsekonomin ställer onekligen saker på huvudet för bland andra Skatteverket.

– Skattereglerna funkar för att beskatta de olika transaktionerna som vi har i Sverige. Men de är inte anpassade för delningsekonomins trepartskonstellationer, med en plattform, en utförare och en konsument eller kund, sade Rebecca Filis, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Den nya ekonomin blir problematisk eftersom det inte i dagsläget finns några egentliga former eller begrepp för ”mellanting” mellan privatpersoner eller företag. Bland annat gäller det situationer där företagen blir förmedlare istället för klassiska arbetsgivare. Situationen gäller bland annat ny hotell- liksom taxiverksamhet, men även många andra näringar.

– Förutsägbarheten i beskattningen blir därför väldigt svår, menade Rebecca Filis. Så vi måste forma det här framöver så det blir bra.

Skatteverkets situation kommenterades av arkitekten Daniel Andersson från Theory Into Practice (TIP).

– Jag tycker det känns intressant hur det här gamla systemet med moms och skatteuttag inte kommer att kunna fungera så länge till, sade Daniel Andersson.

Andersson exemplifierade med hur en person som tidigare levde sitt liv som offentliganställd löntagare hade en väldigt tydlig situation skatte- och arbetsmässigt, men att det kunde vara jobbigt att försöka göra någonting utanför det systemet.

– Nu har vi två system, men då ska man hålla på och passa in allting på olika sätt beroende på vad som är för en själv, vad som är för ens företag och så vidare, huruvida man bidrar till det gemensamma och så vidare, sade Daniel Andersson.

I och med delningsekonomins intåg växer de legala och ekonomisk-tekniska utmaningarna ytterligare, avslutade Andersson.

En annan grupp av aktörer som arbetar i gränssnittet människa-marknad är fackförbunden. En stor fråga för facket är självfallet hur arbetsmarknaden kan komma att ändras i grunden genom digitalisering, automatisering och fler delningstjänster.

–  Och det finns en stor risk att förändringen sker på villkor av dem som skriver koden, sade Fredrik Söderqvist, utredare på Unionen. Och där kommer facket in, för vår affärsmodell bygger ju på att jämna ut ojämna partsförhållanden.

Söderqvist menar att fackförbunden behöver vara proaktiva i att bygga plattformar som lever upp till dagens kvalitetssäkrade system för schyssta villkor på arbetsmarknaden, även i morgondagens delningsekonomi.

I korthet behöver diskussionen fortsätta långt framöver. Och såväl fackförbund som företag, myndigheter, forskare och civilsamhälle behöver vara inkluderade. För vad handlar delningsekonomin om, om inte just att dela? Såväl varor och tjänster som tankar och idéer, vill säga.

 

Text och bilder: Joakim Rådström

Dela för hållbarhet!

Dela för hållbarhet!

Digitala plattformar för umgänge och samarbete har på bara några år blivit något som nästan alla i Sverige använder. Nu finns möjlighet att dela resurser med varandra på ett sätt som inte tidigare varit möjligt. Delningsekonomin utvecklas snabbt.

Tillsammans med fyra inspirerande entreprenörer inom delningsekonomin och alla deltagare på eventet anordnar #almedela i samarbete med #hejdigitalt och Telia en workshop där vi tillsammans tar fram idéer om hur delande kan göra en plats som Almedalen mer miljösmart. I Visby samlas under veckan cirka 30 000 människor. Här finns många möjligheter till att dela för ökad hållbarhet.

Hur kan delande göra oss mer miljösmarta? Hur ska det gå till, rent praktiskt? Vad kan vi dela? Vilka plattformar kan vi använda? Vad kan vi göra redan nu, och vad kan vi utveckla till nästa Almedalsvecka?

De entreprenörer som deltar är

  • Sofie von Krusenstierna, Yepstr
  • Jessica Blomgren, Meetrd
  • Fredrik Östlin, Off2Off
  • Tobias Forngren,

Dessutom medverkar Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef, Telia. Workshopen leds av Ola Berg, Squeel, och Åsa Minoz, ShareSE. 

Välkommen att bidra med dina erfarenheter och idéer!

 

Hur vill vi bo och leva 2030?

Hur vill vi bo och leva 2030?

Är du intresserad av delningsekonomi eller kollaborativ ekonomi och är på plats i Visby under Almedalsveckan? Missa inte årets #AlmeDela som genomförs av shareSE i samarbete med Usify, Theory into Practice, Centre for Sustainable Communications - KTH, Mötesplats social innovation och Science Park Gotland.

Onsdag den 5 juli kl 14.00 - 16.00 kan du göra workshop tillsammans med oss kring framtidens byggande och boende med delningsekonomiska förtecken. Platsen är Science Park Gotland, Kaserngatan 1.

Bostadsbristen är ett faktum. Samtidigt växer nya möjligheter fram i takt med att delningsekonomin utvecklas och digitaliseringen förändrar förutsättningar för hem och boende. I denna workshop inom AlmeDela 2017 får du vara med och aktivt samskapa prototyper på framtidens boende. Det gör du tillsammans med pionjärer som utforskar hur framtidens hållbara boende i praktiken kan se ut. Bland de medverkande finns arkitekter, experter på digitalisering och hållbarhet, bostadsföretag, tjänstedesigners och många fler som är involverade i innovationsprojekt och initiativ som rör framtidens boende. Bland dessa finns: 500k, Elastiska hem, Mo-Bo, Ett tak två generationerBotillsammans m fl.

Workshopen leds av Marius Koppang, tjänstedesigner på Usify, med stöd av Åsa Minoz från ShareSE. 

Experter på delningsekonomi hos #AlmeDela

Experter på delningsekonomi hos #AlmeDela

Är du intresserad av delningsekonomi eller kollaborativ ekonomi och är på plats i Visby under Almedalsveckan? Missa inte årets #AlmeDela som genomförs av shareSE i samarbete med Usify, Theory into Practice, Centre for Sustainable Communications - KTH, Mötesplats social innovation och Science Park Gotland.

Tisdag den 4 juli kl 8.15 - 9.45 blir det expertseminarium.

Delningsekonomi - hur tar vi vara på möjligheter och hanterar utmaningar?

Där deltar ett namnkunnigt gäng experter:

Rebecca Filis har ansvarat för Skatteverkets regeringsuppdrag om delningsekonomi,

Fredrik Söderqvist har skrivit en rapport om plattformsekonomi och den svenska partsmodellen som utredare på Unionen.

Amy Rader Olsson var regeringens utredare vad gäller taxi och samåkningsfrågor med koppling til delningsekonomi. Amy är ansvarig för forsknings- och innovationsprogrammet Smart Built Environment på branschorganisationen IQ Samhällsbyggnad.

Mattias Höjer är föreståndare för Centre for Sustainable Communications (CESC) vid KTH och expert på digitaliserings- och hållbarhetsfrågor.

Och så medverkar även vår egen Åsa Minoz från shareSE.

Vi inleder med ett samtal mellan experterna lett av Sara Modig från shareSE. Därefter blir det möjlighet för dig som deltagare att ställa just dina frågor till dessa och ytterligare experter och entreprenörer vid fem stationer med olika teman:

• Arbetsliv (med Unionen och Futurion)

• Skatter (med Skatteverket)

• Boende och mobilitet
(med Theory into Practice, KOD Arkitekter, IQ Samhällsbyggnad, CESC - KTH)

• Digitalisering och hållbarhet (CESC - KTH  och Usify)

• Entreprenörskap och delningsinitiativ (med off2off, Freelway, Yepstr, och Meetrd)

 

Läs mer om ett annat event på onsdagen och om #AlmeDela 2017 här