Digitala plattformar för umgänge och samarbete har på bara några år blivit något som nästan alla i Sverige använder. Nu finns möjlighet att dela resurser med varandra på ett sätt som inte tidigare varit möjligt. Delningsekonomin utvecklas snabbt.

Tillsammans med fyra inspirerande entreprenörer inom delningsekonomin och alla deltagare på eventet anordnar #almedela i samarbete med #hejdigitalt och Telia en workshop där vi tillsammans tar fram idéer om hur delande kan göra en plats som Almedalen mer miljösmart. I Visby samlas under veckan cirka 30 000 människor. Här finns många möjligheter till att dela för ökad hållbarhet.

Hur kan delande göra oss mer miljösmarta? Hur ska det gå till, rent praktiskt? Vad kan vi dela? Vilka plattformar kan vi använda? Vad kan vi göra redan nu, och vad kan vi utveckla till nästa Almedalsvecka?

De entreprenörer som deltar är

  • Sofie von Krusenstierna, Yepstr
  • Jessica Blomgren, Meetrd
  • Fredrik Östlin, Off2Off
  • Tobias Forngren,

Dessutom medverkar Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef, Telia. Workshopen leds av Ola Berg, Squeel, och Åsa Minoz, ShareSE. 

Välkommen att bidra med dina erfarenheter och idéer!