Under Almedalsveckan i Visby, som ägde rum under den första veckan i juli, genomförde shareSE sina allra första event inom ramen för #AlmeDela by shareSE.  Som en introduktion till shareSE:s lansering under Almedalsveckan fick vi en videohälsning från grundarna av shareNL, Harmen van Sprang och Pieter van de Glind, som shareSE samarbetar med i att etablera en nätverks- och kunskapsplattform kring delningsekonomi och kollaborativ ekonomi. Här kan du se videon där Harmen och Pieter kort beskriver shareNL och välkomnar shareSE i familjen.

Det var en intensiv vecka i Almedalen med många inslag kring delningsekonomi eller kollaborativ ekonomi. Ni som har följt oss här på bloggen eller på annat sätt kanske vet att vi sammanställt ett kalendarium för evenemang under Almedalsveckan med anknytning till delningsekonomi.

Under initiativet #AlmeDela by shareSE genomfördes tre event under veckan. Dessa möjliggjordes framför allt av våra partners Usify, Theory into Practice, Centre for Sustainable Communications - KTH, Mötesplats social innovation och Science Park Gotland.

Expertseminarium om möjligheter och utmaningar

På tisdagsmorgonen genomfördes ett expertseminarium på temat Delningsekonomi - hur tar vi vara på möjligheter och hanterar utmaningar?. Delningsekonomin utvecklas snabbt. Nya tjänster växer fram. En rad utredningar och flera myndigheter arbetar med frågan. Sara Modig från shareSE modererade ett expertsamtal utifrån frågorna: Vad innebär delningsekonomin? Vilka möjligheter och utmaningar finns? Vem gynnas eller missgynnas? Hur kan vi skapa en positiv utveckling för samhället? Vem kan bidra?

Där medverkade ett namnkunnigt gäng experter:

Rebecca Filis har ansvarat för Skatteverkets regeringsuppdrag om delningsekonomi.

Fredrik Söderqvist har skrivit en rapport om plattformsekonomi och den svenska partsmodellen som utredare på Unionen.

Amy Rader Olsson var regeringens utredare vad gäller taxi och samåkningsfrågor med koppling till delningsekonomi. Amy är ansvarig för forsknings- och innovationsprogrammet Smart Built Environment på branschorganisationen IQ Samhällsbyggnad.

Mattias Höjer är föreståndare för Centre for Sustainable Communications (CESC) vid KTH och expert på digitaliserings- och hållbarhetsfrågor.

Och så vår egen Åsa Minoz från shareSE, som bl a tagit fram skriften ABC i kollaborativ ekonomi på uppdrag och i samarbete med Mötesplats social innovation vid Malmö högskola.

Läs här en artikel om expertseminariet av Joakim Rådström.

Dela hållbart under Almedalsveckan

På tisdagens eftermiddag genomfördes en workshop om delande konkret och praktiskt. I samarbete med Telia och #HelDigitalt gjordes worskhopen Dela Hållbart! med fokus på hur vi kan använda delande för att öka hållbarheten under Almedalsveckan i Visby. Under denna Almedalsvecka samlas cirka 30 000 personer i Visby och över 4000 event genomfördes i år. Här finns stora möjligheter till ökat delande för besökare, arrangörer och för destinationen Gotland. Som inspiration innan workshopen fick fyra delningstjänster kort pitcha vad de går ut på och vilken nytta de kan skapa. Dessa var Yepstr (småjobb i grannskapet för unga), Freelway (samåkning och transporter av saker), Meetrd (mötesrum) och off2off (ung ett internt Blocket). Även Telias Magnus Leonardt fick tillfälle att beskriva hur Telia ser sig själv som möjliggörare för de digitala plattformar och tjänster som växer fram.

Under ledning av Ola Berg, agil expert på företaget Squeed och Åsa Minoz från shareSE fick deltagarna i grupper först identifiera vilka behov vi som besökare under Almedalsveckan har. Därefter identifierades vilka resurser som kan delas mera. Slutligen fick deltagarna generera idéer kring hur delande kan ge ökad hållbarhet i Almedalen.

Självklart handlade många idéer om transporter, boende, laddning och wifi. Andra spännande idéer som kom fram var Almedalsbordet, som väcktes av en praktisk erfarenhet. Tanken var att restauranger i Visby under veckan kan erbjuda ett delat bord där gästerna kan få göra nya bekantskaper och samtidigt slippa stå i kö. Bordet fylls på allteftersom nya gäster kommer och andra lämnar. En ytterligare idé triggades av att det fanns personer och grupper som tyvärr känt sig otrygga att gå hem själva på kvällen under Almedalsveckan. Att kunna få sällskap hem för en trygg promenad identifierades en intressant idé. Den var så intressant att entreprenören Tobias från Freelway genast implementerade den i Freelways app.

Prototypande av framtidens boende 2030

På onsdag eftermiddag var det dags för en FramtidsJam kring boende på temat Hur vill vi bo och leva 2030?. Deltagarna fick då under ledning av tjänstedesignern Marius Koppang från Usify prototypa framtidens boende. Inledningsvis fick deltagarna inspiration av tre innovativa boendekoncept i framkant: Mo-Bo med fokus på mobilitetslösningar integrerade i själva utformningen av boendet, Elastiska hem med fokus på ett boende som främjar gemenskap, delande, god hälsa och hållbarhet, möjligt för ALLA och Ett tak två generationer, en boendelösning för bra boende över generationsgränser där studenter kan flytta in hos seniorer med rum över. Därefter vägleddes deltagarna av Marius i en användarcentrerad designprocess där de fick gå från behov hos de boende till fem stycken fysiska gestaltningar av framtidens boende. 

Läs här en artikel om FamtidsJammet av Joakim Rådström.

Delningsekonomi och kooperation och miljömässig hållbarhet

I övrigt fanns ett otal andra event under Almedalsveckan med bäring på delningsekonomi (se kalendariet.). Åsa Minoz från shareSE medverkade som expert vid ett par av dessa. Ett seminarium i regi av HSB fokuserade på Så skapar vi en hållbar delningsekonomi. Där ställdes frågan om kooperativa digitala plattformar vara en väg mot ett mer demokratiskt och inkluderande samhälle. Övriga medverkande i panelen var Fredrik Söderqvist från Unionen och Gordon Hahn från den kooperativa rådgivningsorganisationen Coompanion, Markus Larsson från tankesmedjan FORES och Lars-Göran Andersson, vd för HSB Göteborg. Efter samtalet verkade panelen ense om att kooperativa lösningar är ett viktigt utvecklingsspår för en digital ekonomi som gynnar det stora flertalet och håller fokus på ökad hållbarhet.

Veckan avslutades för shareSE:s del med att Åsa Minoz medverkade i ett seminarium på temat Digitalisering för delande – vad rör det miljön? i regi av Centre for Sustainable Communication vid KTH som bedriver forskning kring digitalisering och hållbarhet. I panelen medverkade Per Bolund (MP), finansmarknads-, konsument- och biträdande finansminister och ansvarig för utredningen Delningsekonomi – på användarnas villkor som utredaren Karin Bradley lämnade till regeringen i april i år. Övriga medverkande i panelen var Martin Ådahl, chefsekonom (C), Magnus Lindwall från Telia, och forskaren Anna Kramers, programchef, KTH Mistra SAMS - Sustainable Accessibility and Mobility Services. Ett viktigt budskap från de båda politikerna i panelen var att delningsekonomi för ökad miljömässig hållbarhet är en fråga som både Miljöpartiet och Centerpartiet vill driva framöver.

 

Från shareSE ser vi fram emot en höst där vi kan fortsätta samla många intressenter kring att forma utvecklingen kring delningsekonomi och kollaborativ ekonomi på ett sätt som blir positivt för samhället i stort.

 

Glad sommar och väl mött till hösten!